PHENIX Games
  ukflag zhflag frflag viflag ruflag jaflag koflag
Asian Drum - Dragon Dance

Đón may mắn và tài lộc trong tiếng trống rộn rã đặc trưng của Châu Á!

Tính năng:
  • Bật chế độ rung của điện thoại để có cảm nhận sống động hơn.
  • Bốn âm thanh khác nhau.
Chơi

Chơi

Trò chơi: Asian Drum - Dragon Dance
Thiết bị: iPhone, iPod, Nokia/S^3 touch
Dạng: Âm nhạc
Bản: 1.2
Giá: Miễn phí

 
 
 
 
 

©2010 Phuong Hoang Enix Co., LTD