PHENIX Games
  ukflag zhflag frflag viflag ruflag jaflag koflag
MyXfile: Ghosts

Nếu bạn muốn chụp nhiều bức ảnh trên đó xuất hiện những bóng ma thì "MyXfile:Bóng Ma" chính là ứng dụng mà bạn cần !

"MyXfile:Bóng Ma" là một chương trình xử lý ảnh dễ sử dụng cho phép bạn dùng hình ảnh từ bộ sưu tập ảnh hoặc bằng máy ảnh của bạn và thêm vào đó một cách tinh tế những bóng ma để một hình ảnh hiện thực đáng kinh ngạc.

Đặc điểm:
  • Nhiều công cụ và sự lựa chọn được cung cấp như : Di chuyển hình ảnh, thay đổi màu sắc, độ sáng và sử dụng những hiệu ứng hình ảnh.
  • Cho bạn bè xem ảnh trực tiếp trên Facebook hoặc gửi ảnh từ máy điện thoại của bạn.

Chơi

Trò chơi: MyXfile: Ghosts
Thiết bị: iPhone, iPod
Dạng: Image-processing
Bản: 1.1
Giá: $0.99

 
 
 
 
 

©2010 Phuong Hoang Enix Co., LTD